Alles over Nattokinase

Nattokinase  (ook Fibrenase I of subtilisine NAT genoemd)  is een krachtig  fi- brinolytisch enzym. Het wordt geëxtraheerd  en gezuiverd  uit ‘natto’, een traditioneel Japanse sojavoeding waarbij gekookte sojabonen gefermenteerd worden  door de bacterie  Bacillus subtilis natto.  Om bloedverlies  te beperken wordt onder normale omstandigheden  elke beschadiging van de bloedvat- wand  gerepareerd door de vorming van een bloedprop. Het fibrinolytisch systeem waakt erover dat bloedproppen niet te groot worden en het bloed vloeibaar blijft. De vorming van een bloedprop  of de bloedstolling  ontstaat dankzij het aaneenklitten van bloedplaatjes en de vorming van fibrine. Het vizier van het fibrinolytisch systeem is vooral gericht op de afbraak van fibrine. Dit wordt fibrinolyse genoemd.

Wanneer het fibrinolytisch systeem er niet in slaagt om de bloedstolling in bedwang  te houden,  ontstaat  er een te grote bloedprop. Deze kan loskomen en als bloedklonter meegevoerd worden in de bloedcirculatie. Vrij circulerende bloedklonters (trombi)  kunnen  klem geraken in kleine bloedvaatjes  en de bloedtoevoer naar organen belemmeren. Dit wordt  een trombose  genoemd. Het startschot voor de afbraak van bloedklonters (trombolyse) of de afbraak van fibrine wordt gegeven wanneer plasminogeen  (een plasmaeiwit) geacti- veerd wordt door ‘tissue plasminogeen activator’(tPA) of door het enzym uro- kinase. Een hoge plasmaconcentratie aan ‘plasminogeen activator inhibitor type 1’ (PAI-1) verlamt daarentegen  het fibrinolytisch systeem waardoor er een protrombotische toestand ontstaat.

Zwaarlijvige personen  bij wie insulineresistentie  of diabetes  werd vastgesteld, vertoonden een verhoogde plasma PAI-1-concentratie. Wetenschappers heb- ben sterke vermoedens  dat deze verhoogde  PAI-1 concentratie  mee aan de basis ligt van de ontwikkeling  van atherosclerose  en het verhoogde  risico op het ontstaan van een trombose bij deze patiënten.

In 1980 ontdekte  Dr. Hiroyuki Sumi de fibrinolytische eigenschappen  van ‘natto’. Bij nader onderzoek bleek het Nattokinase uit ‘natto’ hiervoor verant- woordelijk.Tijdens experimenteel  geïnduceerde  atherosclerose bij proefdieren onderdrukt Nattokinase het verdikken van de bloedvatwand.  Nattokinase is een pro-urokinase (een voorloper van urokinase) en het stimuleert de aan- maak  van tPA. Hierdoor neemt  de hoeveelheid  plasmine  toe: het startsignaal tot het afbreken van bloedklonters. Bovendien vermelden Japanse weten- schappers in het ‘Journal of Biological Chemistry’ dat Nattokinase eveneens verantwoordelijk is voor het uitschakelen van PAI-1. Nattokinase knipt PAI-1 in kleine stukjes waardoor  PAI-1 inactief wordt  en de inhibitie van de fibrino- lyse afneemt. Deze dubbele werking - het stimuleren van de fibrinolyse en het verminderen  van de inhibitie op de fibrinolyse - maakt van Nattokinase een krachtig trombolytisch voedingssupplement.


Nattokinase kan als ondersteuning gebruikt worden bij:

•   Klontervorming (trombi) in het bloed.
•   Cardiovasculaire aandoeningen (atherosclerose, atriumfibrillatie, …)
•   Preventie van ‘economy class’syndroom.
•   Preventie van beroertes (trombose in de hersenen)
•   Preventie van een hartinfarct (trombose in het hart)
•   Diabetes